Samostalne izložbe:

2004. Centar za kulturu i sport "Šumice"

2005. Galerija Dečji kulturni centar Beograd

2016. Galerija "Start ‘06", KC "Čukarica"


Grupne izložbe: 

2003. Galerija Dečji kulturni centar Beograd
2005. Velika galerija Doma kulture "Studentski grad", Beograd
2006. Galerija Dečji kulturni centar Beograd
2007. Velika galerija Doma kulture "Studentski grad", Beograd 
2008. Galerija Centralnog doma Vojske Srbije, Beograd 
2008. Galerija Doma kulture Čačak 
2009. Galerija Centralnog doma Vojske Srbije, Beograd
2012. Galerija "Ikar" Doma vazduhoplovstva, Zemun
2014. Galerija "Ikar" Doma vazduhoplovstva, Zemun
2016. Galerija Likovnog kluba "Akademija 28", Beograd 
2016. Galerija Likovnog kluba “Akademija 28”, Beograd


Nagrade: 
2001. Specijalna nagrada na 5. međunarodnom konkursu "Radost Evrope"
2004. Samostalna izložba na konkursu "Moja prva izložba", SKC "Šumice", Beograd 
2005. Samostalna izložba na konkursu Dečjeg kulturnog centra Beogard