Prva samostalna izložba Jelene Perućice održana je od 02-18. marta 2004. godine u Centru za kulturu i sport "Šumice", Beograd.
Na izložbi je bilo više od 30 slika i crteža rađenih suvim i masnim pastelom, ugljenom i temperama.
Martovska izložba okupila je više od 200 posetilaca zainteresovanih za Jelenino stvaralaštvo. Među prisutnima bili su i oni koji su joj prorekli blistavu karijeru.
Povodom ove izložbe, 22. januara 2005. godine u dnevnom listu "Politika"-nedeljno izdanje objavljen je tekst "Biserna Jelena", a na više TV kanala prilozi sa intervjuom.